autismpartnership_article_raymond_early-signs-of-asd-in-toddlers

1-2歲幼兒自閉症警號

「Hi Raymond! 唔好意思打攪你。我仔剛一歲大,最近兩個月見佢成日唔開心,叫佢唔會望過嚟,又唔會手指指,又唔識跟指令拜拜。總之就係唔會回應你,但會自己玩。我有啲擔心,想問吓你意見。」

老朋友知道我從事行為治療和自閉症相關的工作多年。好久不見,突然發短訊給我,我想她不是「有啲擔心」,而是非常擔心,所以,立刻跟她通電話和見面,了解情況後,給了一些有關自閉症的資訊和建議。可能有人會質疑:只有一歲大的幼兒,會表現自閉症相關的症狀嗎?
根據美國疾病控制及預防中心(CDC)的資料顯示,自閉症可於小孩兩歲時被確診。有報告指出,差不多一半的被訪家長表示,小孩一歲前已經發現他們的行為跟其他小孩有所不同。雖然,患有自閉症的小孩外表跟一般人無異,但他們的社交,行為,和學習模式跟大部份人有所不同。

若家長發現幼兒表現出以下行為,可能是自閉症警號
1. 12個月大還不會回應名字
2. 14個月大還沒有用手指指有趣的事物
3. 18個月大還不懂假想遊戲
4. 逃避眼神接觸和選擇獨處
5. 不善表達自己的情感和明白別人的感受
6. 語言發展遲緩
7. 經常重複說話
8. 答非所問
9. 容易因小事發脾氣
10. 沉迷
11. 揈手,搖晃身體,自轉
12. 對聲音,氣味,味道,視覺刺激有不尋常反應很多小孩都會表現出以上一些行為,如果只是偶爾發生,家長不用太擔心。可是,若情況嚴重致影響日常生活,建議家長尋找專業人士提供全面評估和專業支援。

可能有人會問:只有一兩歲大的幼兒,能夠接受治療嗎?治療對他們有效嗎?應該尋找那些專業人士?家長自己可以怎樣協助小孩?
以上問題,我將來會為大家逐一詳細解答!

原文: Ubaby – 1-2歲幼兒自閉症警號


資訊提供: 馮耀文先生 (Autism Partnership行為分析治療顧問)
馮耀文先生 Raymond Fung
行為分析治療顧問


馮耀文(Raymond)為國際認證行為分析師 (BCBA),擁有聖克勞德州立大學「應用行為分析」碩士(M.S. ABA)學位,現正修讀布里斯托大學的教育博士(EdD)課程;他是香港行為分析學會 (HKABA) 會議主席,國際行為分析協會 (ABAI) 的會員,香港公開大學自閉症碩士課程兼任講師。 Raymond自2000年香港大學畢業後便加入Autism Partnership (AP) 成為行為分析治療師,同時繼續進修並接受自閉症治療權威專家Dr. Ronald Leaf 和其顧問團隊的培訓。Raymond治療不同程度患有自閉症的兒童、青少年及成年人超過18年,不僅為本地個案、小組及學校提供支援,亦定期前往世界各地培訓治療師及提供諮詢服務,包括新加坡、日本、南韓、菲律賓、中國、馬來西亞及南非等地。

他現正擔任香港AP的行為分析治療顧問,菲律賓AP的臨床總監,愛培自閉症基金義務顧問。2014-15年,Raymond開發了6個以「應用行為分析」(ABA) 概念而設的iPad互動學習應用程式。2016年,開發了一個專為中學生而設的到校社交課程 ACTION! 。 近年,Raymond積極推廣關顧自閉症,曾為香港電影擔任自閉症顧問,並為《親子頭條》及 《Oh!爸媽》定期撰寫專欄。2018年與幾位自閉症成年朋友製作廣播節目《星球人有話兒2》,節目於香港電台廣播。

請分享,讓更多人了解自閉症及學習更多應用行為分析( ABA)的治療技巧。
Facebook: APautism
微信號: AP-APHK

更多文章

更多有關ABA治療服務

Related Articles